Гръмотевична буря над морето

Както е нормално за гръмотевична буря, притъмня внезапно и в далечината започнаха да просветват мълнии.

lightning

Бурята бързо се приближаваше.

lightning

Въпреки усилващия се дъжд, гледката беше хипнотизираща.

lightning

Към Бургас гръмотевичната буря утихна, но от към морето продължаваха да се сипят мълнии.

lightning

One response to “Гръмотевична буря над морето”

  1. Деница Avatar

    Невероятни снимки!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *