Назад в изгубеното време

Отвъд забързаното ежедневие на градския живот, където стрелките на часовника се въртят неумолимо, съществуват потънали в забвение малки села, захвърлени в затънтени крайчета на родината. Там времето заникъде не бърза. Спряло е, да си почине.

Всяко лято от десетина години насам не пропускам да намина към язовирите Голям Беглик или Широка Поляна.

Докато преди се дивях на страхотните изпарения рано утрин и обикалях като гламав насам-натам, за да запечатам някой страхотен момент, сега просто се наслаждавам на уединението.

golyambeglik
Клони с мъх в язовир Голям Беглик

Би ми било съвестно, ако не стана рано поне една сутрин и не се помотая наоколо, докато всички все още дремят.

golyambeglik
Голям Беглик огрян в златна светлина

Еуфорията да запечатвам стотици кадри сред този пленителен пейзаж се е изпарила през годините. Наблюдавам как изгряващото слънце озарява в златно боровата гора, без да се чувствам длъжен да заснема всяка една секунда от този приказен момент.

golyambeglik
Малък остров в язовир Голям Беглик

Колкото и да е малка България, все още се намират места, до които не съм успял да се докосна. Такива са например околностите на Хаджидимово, които биха наподобявали Тоскана, стига земята да беше обработена така прилежно.

hadzhidimovo
Околностите на Хаджидимово

Приликата е още по-силна заради странния, особено висок манастир, издигащ се насред полята, също както кулите, които са неизменна част от тосканския пейзаж.

hadzhidimovo
Залез край Хаджидимовски манастир

Самият манастир си има часовникова кула и е много по-различен от типичните български манастири.

hadzhidimovo
Манастир Свети Георги Победоносец

В подножието на Южен Пирин, близо да гръцката граница, навремето е кипял живот, съдейки по огромните църкви в селата.

gaytaninivo
Църква в село Гайтаниново

Църквите са извънредно големи и до всяка една се извисява висока камбанария.

teshovo
Село Тешово и неговата църква

Селцата сега са запустели, но тази запустялост не е потискаща, а навява меланхолия.

teshovo
Червени покриви в Тешово

От механата в село Делчево се разкрива обзорна гледка към низината.

delchevo
Изглед към Гоце Делчев от село Делчево

И тук църквата е идентична. Изглежда така, сякаш е вкопана в земята.

delchevo
Църквата в село Делчево

Къщите едва се крепят на старите си основи, но и в това има нещо меланхолично.

delchevo
Стара къща в Делчево

Някои села, като Лещен са прескочили отвъд забвението, където активно се възстовяват и строят нови къщи в типичния за региона стил.

leshten
Голяма върба в село Лещен

Тук камъкът е в основата на строителството. Всички покриви са покрити с каменни керемиди.

leshten
Църква Света Параскева в Лещен

Ковачевица е перла в короната. Не само, че всичко е от камък, а и сградите са завидно високи.

kovachevitsa
Висока каменна къща в Ковачевица

Камък и дърво – квинтесенцията на живота.

kovachevitsa
Уличка в Ковачевица

За разлика от повечето села наоколо, тук усърдно се обновяват дори и улиците в характерен за селото почерк.

kovachevitsa
Типични каменни къщи в Ковачевица

Ако Ковачевица удивлява с дръзка каменна визия, Долен е селото където времето е спряло да тече отпреди две столетия.

dolen
Къща с каменен покрив в село Долен

Всяка крачка връща часовника назад. Дядо с магаре и каручка биха се вписали идеално.

dolen
Уличка в село Долен

Растителност безмилостно поглъща изоставени къщи и дворове.

dolen
Къща погълната от зеленина в село Долен

Църквата не се извисява високо насред селото, а като че ли нарочно е скътана в ниското, така че да не дразни башибозука.

dolen
Камбанария на църква

Часовникът е спрял хода си по тези места, неподвластни на шеметния вихър на времето.

dolen
Типична къща в Долен

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *