Крепост Аневско кале

Крепост устояла през вековете, гордо изправена на нейния непристъпен хребет.

anevsko kale

Хребет, от който се открива обзорен изглед към безкрайна долина, ширеща се между най-високите части на Стара Планини и Средна Гора.

anevsko kale

Пътуващият по подбалканския път няма представа, че крепостта е там и бди неотлъчно над него.

anevsko kale

След като изминем двукилометровия път покрай бистрия приток на река Стряма и излезем от гората, внезапно се оказваме над древните каменни руини.

anevsko kale

Падне ли огнения здрач крепостта изглежда още по-внушителна, дори и само това, което е останало от нея.

anevsko kale

Над низината се носи ефирна мъгла. Селцата, които досега бяха невидими в далечината, светват издайнически.

anevsko kale

Бродейки из гъстите гори дочуваш стъпки. Сред сенките на древността тук сноват духове на средновековни войни, заклели се да бранят тез земи до гроб.

anevsko kale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *