Бабско и Кадемлийско пръскало

Есента в Централен Балкан е магия. Струва си човек да избяга от сивото ежедневие и да нахрани очите си. Поне е безплатно.

Пътеката за хижа Тъжа се вие сред пъстрите гори на Балкана.

tazha gorge

В близост до хижа Русалка се намира еко-пътека Бабско пръскало. Табелата, указваща маршрута, е крайно неинформативна. Нарисувана е една червена линия с няколко точки, която не дава никаква яснота. Ако аз правих такива табели, на първо място щях да укажа дължината и денивелацията на прехода.

tazha gorge

Като за еко-пътека, маршрута не е от най-лесните. За три километра до панорамната площадка са над 300 метра стръмно изкачване. До мостчето над пръскалото, където има масичка и пейки за почивка, друга табела забранява продължаването по тази еко-пътека. Жалко, че се хвърлят усилия да се направи нещо хубаво, след което не се поддържа и просто се зарязва.

tazha gorge

Гледката от панорамната площадка е зашеметяваща. Пръскалото се спуска между две огромни скали. За да добиете представа за мащаба, вгледайте се в горната част и забележете колко миниатюрно е мостчето.

tazha gorge

Времето в Стара Планина е в своите владения. Както е слънчево, само след миг отнякъде прииждат мъгли, носени от леден вятър.

tazha gorge

След три километра от отбивката за Бабско пръскало се намира скала Пиростията.

babsko praskalo

Рязко се отличава с белотата си сред пъстрите есенни гори. Издига се на голяма височина някъде отдолу, където тече река Тъжа. От пътеката трудно се забелязва заради гъстите корони на дърветата, но определено изглежда величествена.

babsko praskalo

Още два километра и се появява шумното Кадемлийско пръскало. Мъглите вилнеят по върховете и неустоимо напират надолу.

kademliysko praskalo

С късмета дотук – тътени огласят планината, кроткият ръмеж преминава в проливен дъжд.

kademliysko praskalo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *