В мъгливия час

В сенките на мрака, мъглата тихо пълзи върху спокойното езеро. С проблясването на първите слънчеви лъчи, тя яростно се надига в опит да закрие светлината, също като вампир.

Сутрин водата е по-топла от въздуха и над нея се носят пари.

mist

В страни от езерото, слънчеви лъчи пронизват короните на дърветата.

sunbeams

Остатъкът от деня догаря в спокойното езеро.

lake

С поредният изгрев, мъглата фучи из езерото, раздухвана от лекия ветрец.

sunbeams

И така, всичко се повтаря ден след ден, в мъгливия час.

lake

One response to “В мъгливия час”

  1. Сайтове Avatar
    Сайтове

    Това Смолянските езера ли са?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *