Каньона на река Вит

Не съм подозирал колко впечатляваща може да е река Вит и особено нейния каньон, наречен Червената стена. Щом го зърнах, вече знаех че ще дочакам до сутринта, когато над реката заплуват облаци и първите слънчеви лъчи докоснат шарените дървета.

Vit

Залезът наближава и слънцето огрява тополите от отсрещния бряг.

Vit river

През това време изгря луната. Там, където съм застанал, ръбът е отвесен и е поне 100 метра висок.

Vit river

Температурата падна през нощта и с помощта на вятъра по зазоряване беше доста мразовито. Над реката е надвиснала мъгла.

Vit river

Ръцете ми така измръзнаха, че едвам държах фотоапарата. Отвесните скали допълнително подсилваха чувството за опасност.

Vit

Меандърът, който се образува тук е толкова обширен, че е трудно да се обхване с един кадър.

Vit river

Мъглата постоянно променя облика на пейзажа.

Vit river

След изгрева реката изчезна под облаците.

Vit river

За десерт си оставих местната забележителност – голяма дупка в скала до село Ъглен. Мъглата тук почти липсваше, а изгряващото слънце съвсем затрудни снимането.

Vit river

One response to “Каньона на река Вит”

  1. Gesh Avatar
    Gesh

    Толкова е вълшебно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *