Блог

  • Шуменско плато

    Не спира да ме удивлява колко облагодетелствана с природни дадености е България. Да вземем за пример Шуменското плато. То е като свят, съществуващ извън потока на нашето време. Парче земя с обиколка 40 километра, издигащо с...

  • Самодивско пръскало

    Самодивското пръскало започна да става популярно отскоро. Причината е, че се намира встрани от еко-пътеката и досега нямаше маркировка. В Девин се сетиха, че тази природна забележителност носи изгода на града и ударно се заеха ...

  • Изгубен в Родопите

    Когато дойде есента и природата се изпъстри, не ме свърта на едно място. Хващам раницата, зареждам резервоара догоре и потеглям... нанякъде. Това "нанякъде" най-често се оказва в Родопите.